Välkommen som medlem hos oss!
Om avgifter och medlemskap
Kungsängens Modellflygklubb  B300
Vårt Välkommen-blad Alla nya medlemmar skall ta del av ett dubbelsidigt A4 som innehåller en kortare introduktion till KMFK, samt vad som initialt är viktigt att känna till när man är på vårt flygfält
SMFF och Modellflygnytt . I och med ditt medlemskap blir du automatiskt SMFF-ansluten, och erhåller då även sex nummer av tidningen Modellflygnytt per år. . Via SMFF är du också försäkrad när du flyger på vårt, eller annan klubbs fält, om en olycka skulle inträffa! (Därför måste personnr uppges.)
Senast uppdaterat: 19 december 2020
Avgifter för medlemskap 2018  .  *  Senior 650:-  *  Familjemedlemskap 650:- (alla medlemmar under samma tak)  Junior (upp till 21 år) 230:-  Gästmedlem 320:- (kräver fullvärdigt medlemskap SMFF-klubb)  Gästmedlem Junior 120:-   Medlemskap erhålles genom inbetalning på vårt plusgiro med angivande av ditt namn, telefon och ev. e-postadress. Då Nordea kortar vår info på alla plusgirorapporter kan ej alla uppgifter som behövs för medlemskapet lämnas i samband med din plusgirobetalning. Betalas till: Kungsängens Modellflygklubb B300 plusgirokonto: 39 00 82 - 6 VIKTIGT!  Mejla sedan snarast följande uppgifter till KMFK:s kassör på kassor@kmfk.se : Namn, adress, postadress, telefon, e-post samt till försäkringen, ditt personnummer.
Všlkommen till modellflyg i trevlig gemenskap!
Klicka in för att läsa