Bloggen - Vårt eget forum Bloggen kan alla logga in till med de uppgifter som skickades ut per mejl när vi drog igång denna efterfrågade funktion. Använd gärna bloggen du också!
© Webbmaster KMFK 1974 - 2019 Senast uppdaterat: 31 januari 2019
Kungsängens Modellflygklubb B300
Information
Viktiga daum 2019
Datum för medlemsavgiften Betalas senast 15 februari! Städdag den 28 april (Reservdag 5 maj) Årsmöte den 20/11 kl 19.00
KMFK arkiv och notiser
“Landat” inne hos Coop?
Kontakta vakten på numret som finns i klubbstugan! Når du inte modellen får du ALDRIG själv ta dig innanför staketet!
Om årsmötet 28 nov. Kanske kunde varit lite fler medlemmar på mötet….. Huvudsakliga ändringar är ordförande och sekreterare, samt att medlemsavgiften har höjts för första gången på länge. Kompenserar bl.a. för den SMFF-avgift klubben betalar per medlem. Denna höjdes redan i fjol med 50:- per medlem från SMFF.
Medlemsavgiften 2019
Sista betalningsdag
29 november 2018
31 oktober 2018
Om vädret gör att evenemang måste ställas in - Se denna sida eller bloggen!
15
FEB
2018
31 januari 2019
Medlemsavgiften Vi ber alla medlemmar att betala avgiften i tid. Detta underlättar för kassören i det registreringsarbete han har att utföra gentemot SMFF avseende försäkringar och liknande. Avgiften justerad för att kompensera för SMFF:s se- dan tidigare höjda avgift per medlem som KMFK betalar.
Kom i håg!
Kalendern fylls på så fort något nytt datum medelas.