Nyfiken på vår klubb och fält? Du är alltid välkommen för att titta, eller kanske prata lite modell- flyg med likasinnade. Verksamhet pågår i princip både sommar och vinter. På vintern, så länge tillfartsvägen är farbar med bil. Då vi har en låst bom även när verksamhet pågår, p.g.a. Coop- järnvägen, mejlar du enklast kassören för en kod. SMFF:s RC-certifikat/behörighetsbevis Bra att ha, och krävs när du flyger hos en del andra klubbar som gäst. Medlemmar inom KMFK kan nu ta detta genom att “flyga upp” för Christer Björnsson i klubben. (Anmäl intresse med formuläret nedan.)
Styrelsen 2019 (Sekreterare sammank.) Gemensam e-post.
Vem kontaktar jag?
ordforande@kmfk.se sekreterare@kmfk.se vice.sekreterare@kmfk.se kassor@kmfk.se faltchef@kmfk.se faltchef@kmfk.se (Kan ej mejlas.) faltchef@kmfk.se sakerhetschef@kmfk.se ledamot@kmfk.se
© Webbmaster KMFK 1974 - 2019 Senast uppdaterat: 31 januari 2019
Övriga valda personer Revisor Karl-Gustav Johnsson
Vanlig post skickas till Kungsängens Modellflygklubb, c/o Martin Smith, Solhöjdslingan 25, 163 56 Spånga
Ordförande: Sekreterare: Vice sekreterare: Kassör: Fältchefsgruppen: Säkerhetschef: Ledamot:
Christer Björnsson Bernt Andersson Ulf Johage Martin Smith Hans-Åke Wide Hansruedi Fellman Torbjörn Liljegren Gunnar Carlsson Ulf Johage Peter Hansson
Kungsängens Modellflygklubb B300
Styrelsen KMFK
E-posta till
Medlemsansökan (Se även här ->)
Det tidigare elektroniska on-lineformuläret vi hade har utgått, och nu mejlar du en enkel ansökan till kassören. Uppge: För- och efternamn Adress, postadress e-post och telefonnummer (dagtid) Kassören kontaktar dig sedan inom kort för övriga uppgifter!