Nyfiken på vår klubb och fält? Du är alltid välkommen för att titta, eller kanske prata lite modell- flyg med likasinnade. Verksamhet pågår i princip både sommar och vinter. På vintern, så länge tillfartsvägen är farbar med bil. Då vi har en låst bom även när verksamhet pågår, p.g.a. Coop- järnvägen, mejlar du enklast kassören för en kod. SMFF:s RC-certifikat/behörighetsbevis Bra att ha, och krävs när du flyger hos en del andra klubbar som gäst. Medlemmar inom KMFK kan nu ta detta genom att “flyga upp” för Christer Björnsson i klubben. (Anmäl intresse med formuläret nedan.)
Styrelsen 2018  (Sekreterare sammank.)  Gemensam e-post.
Vem kontaktar jag?
ordforande@kmfk.se vice.ordforande@kmfk.se sekreterare@kmfk.se vice.sekreterare@kmfk.se kassor@kmfk.se faltchef@kmfk.se faltchef@kmfk.se (Kan ej mejlas.) faltchef@kmfk.se sakerhetschef@kmfk.se ledamot@kmfk.se
Senast uppdaterat: 19 december 2020
Övriga valda personer Revisor  Karl-Gustav Johnsson
Vanlig post skickas till Kungsängens Modellflygklubb, c/o Martin Smith, Solhöjdslingan 25, 163 56 Spånga
Ordförande:  Vice ordförande:  Sekreterare:   Vice sekreterare:   Kassör:   Fältchefsgruppen:   Säkerhetschef: Ledamot:
Fernando Freitas -------------- Vakant Ulf Johage Martin Smith Hans-Åke Wide Hansruedi Fellman Torbjörn Liljegren Gunnar Carlsson Ulf Johage Peter Hansson
Kungsängens Modellflygklubb  B300
Styrelsen KMFK
E-posta till
Medlemsansökan (Se även här ->)
Det tidigare elektroniska on-lineformuläret vi hade har utgått, och nu mejlar du en enkel ansökan till kassören. Uppge:       För- och efternamn       Komplett adress       Telefon (helst också dagtid)       Personnummer (SMFF:s försäkring) Kassören kontaktar dig sedan inom kort!